هر چی [تو] بگی‏

🌺 از چه کسی تحقیق کنیم؟

نوشته شده در2018-12-05 07:05:19

🌺 از چه کسی تحقیق کنیم؟

فامیل درجه دوم، همسایه ها، دوستان (بویژه اگر دورانی را با فرد همخوابگاهی بوده و یا به مسافرت رفته باشند)، همکاران و اساتید بهترین کسانی هستند که میتوان از آنها تحقیق نمود.

ادامه مطلب

ازدواج شهدا(شهید جواد فکوری)

نوشته شده در2018-12-05 07:05:19

ازدواج شهدا

(شهید جواد فکوری)

سر سفره عقد نشسته بودیم کنار هم.

بوی عطرش همه اتاق را پر کرده بود.

بله را که گفتم، سرش را آورد زیر گوشم، خیلی آرام و آهسته گفت:

ادامه مطلب
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9