زن

خانم

زن در واقع نمود زیبایی خداست. مرد از دامان زن به معراج می رود؛ مادر از مقدس ترین مفاهیم در بین همه فرهنگ هاست. چنان چه ارزش چیزی را دریابیم قطعا درباره آن فروگذار نمی کنیم.

مرد

آقا

مرد در واقع نمود قدرت خداست، این مرد است که برای درستی می جنگد، برای رفاه خانواده اش تلاش می کند و تکیه گاه خانواده در مشکلات و حوادث است. مرد خود را در برابر خانواده اش مسئول می بیند.

النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی

مطالب برجسته


مطالبی که بازدید آنها نسبت به زمان انتشار آنها زیاد است
زن

✴️سرگرمی‌های الهام‌بخش

✴️سرگرمی‌های الهام‌بخش

ادامه مطلب
زن

❇️داشتن دوستان واقعی

❇️داشتن دوستان واقعی

ادامه مطلب
زن

😍چگونه جذاب و دلربا باشید؟

😍چگونه جذاب و دلربا باشید؟

ابتدا باید مردم را درک کنید:

اگر می خواهید دیگران را تحت تاثیر قرار دهید ابتدا باید آن ها را به خوبی شناخته و درک کنید. درک گذشته، طرز فکر و نیازهای آن ها می تواند به شما کمک زیادی بکند.

ادامه مطلب
زن

✅داشتن عشق حقیقیعشق حقیقی را از خودتان شروع کنید. عشق حقیقی در قلب شما شکل می‌گیرد و بعد می‌توانید آن را با دیگران به اشتراک بگذ

✅داشتن عشق حقیقی

ادامه مطلب

مطالب تازه


مطالبی که به تازگی منتشر شده اند

‎چگونه در اولین برخورد بر دیگران تاثیرگذار باشیم؟

‎چگونه در اولین برخورد بر دیگران تاثیرگذار باشیم؟

‎بسیاری از مردم در مورد روانشناسی تاثیرگذاری بر دیگران اطلاعاتی نداشته و این سوال آن ها را آزار می دهد.

‎افراد تصور می کنند باید با همه ی اطرافیانشان به شکل مشابهی رفتار کنند و همین مسئله اشتباه آنان در تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران محسوب می شود.

ادامه مطلب
2019-01-18 13:59:00

اینجا باش خواستگاریضمن صحبت کردن با دیگران مدام چشم تان به تلفن همراه نباشد و لا به لای صحبت ها به پیامک ها پاسخ ندهید، در صورتی

اینجا باش

ادامه مطلب
2019-01-18 13:59:00

😍چگونه جذاب و دلربا باشید؟

😍چگونه جذاب و دلربا باشید؟

ابتدا باید مردم را درک کنید:

اگر می خواهید دیگران را تحت تاثیر قرار دهید ابتدا باید آن ها را به خوبی شناخته و درک کنید. درک گذشته، طرز فکر و نیازهای آن ها می تواند به شما کمک زیادی بکند.

ادامه مطلب
2019-01-18 13:58:59

✅داشتن عشق حقیقیعشق حقیقی را از خودتان شروع کنید. عشق حقیقی در قلب شما شکل می‌گیرد و بعد می‌توانید آن را با دیگران به اشتراک بگذ

✅داشتن عشق حقیقی

ادامه مطلب
2019-01-18 13:58:59

💹خود واقعی‌تان را دوست داشته باشید

💹خود واقعی‌تان را دوست داشته باشید

ادامه مطلب
2019-01-18 13:58:59

✳️احترام به خودقدر خود را بدانید و اجازه ندهید که دیگران شما را زیر سوال ببرند. به ندای درون خود گوش دهید و از هر چیزی که شما را

✳️احترام به خود

ادامه مطلب
2019-01-18 13:58:59